Efterlønsalder


Hvilken efterlønsalder kan du forvente


Efterlønsoversigt, nuværende regler


Født i år

Født 1. halvår

Født 2. halvår

1958 eller tidligere

60 år

60 år

1959

60,5 år

61 år

1960

61,5 år

62 år

1961-1962

62 år

62 år

1963-1966

63 år

63 år

1967-1970

64 år

64 år

1971 eller senere

64 år eller senere

64 år eller senere
Kilde: Finansministeriet


Efterlønsoversigt, foreslåede regler

Endnu ikke vedtaget, men kan vedtages efter et Folketingsvalg, hvis aftalepartierne får flertal


Født i år

Født 1. halvår

Født 2. halvår

1953 eller tidligere

60 år

60 år

1954

60,5 år

61 år

1955

61,5 år

62 år

1956

62,5 år

63 år

1957-1958

63 år

63 år

1958

64 år

64 år

1960-1962

64 år

64 år

1963-1966

65 år

65 år

1967-1970

66 år

66 år

1971 eller senere

66 år eller senere

66 år eller senere
Kilde: Finansministeriet

               

I forbindelse med tilbagetrækningsreformen er der også mulighed for at få udbetalt dine

efterlønsbidrag skattefrit, hvis du fravælger efterlønnen. Det kan du læse mere om her.


Læs om pensionsalder her